Oznámení

3.1.2006
Ekologizace a intenzifikace provozu monokrystaly.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru
„Ekologizace a intenzifikace provozu monokrystaly“ v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.,

 

který byl od května do listopadu loňského roku hodnocen dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR Praha stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Se stanoviskem se lze podrobně seznámit na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a také v Informačním systému EIA na internetové adrese www.ceu.cz/eia/is, kód záměru MZP078.

 

 

                                                                      ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                     Magistrátu města Ústí nad Labem