Závěr zjišťovacího řízení

28.11.2006
Obchodní centrum Nové Město Ústí nad Labem

 

ZÁVĚR

ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Obchodní centrum Nové Město Ústí nad Labem“,

 

který byl zveřejněn v září tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                                        ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                     Magistrátu města Ústí nad Labem