Oznámení

21.5.2007
„Ztužovna a rafinérie“ ve společnosti SETUZA a.s., Ústí nad Labem.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení řízení o integrovaném   povolení    podle   zákona   č.76/2002   o integrované  prevenci (v platném znění) pro zařízení

 

„Ztužovna a rafinérie“ ve společnosti SETUZA a.s., Ústí nad Labem

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                   ing. Alexandra Máslová
                                                 pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem