Oznámení

19.6.2006
Výroba ionexového dianu.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost na zahájení řízení o integrovaném povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem pro zařízení

„Výroba ionexového dianu“.

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                             vedoucí odboru životního prostředí
                                                               Magistrátu města Ústí nad Labem