Oznámení veřejnosti

12.11.2004

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací, kancelář 141, je k dispozici
Vnější havarijní plán zóny havarijního plánování v okolí areálu společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s..

Veřejnost se může s obsahem plánu seznámit od 15. 11. do 17. 12. 2004 v úředních hodinách Magistrátu.
Své písemné stanovisko k Vnějšímu havarijnímu plánu může každá fyzická a právnická osoba uplatnit do 3.1. 2004 na odboru mimořádných situací.

 

Ing.Vlasta Štěpánová
vedoucí odboru mimořádných situací

Vyvěšeno:   12. 11. 2004