Závěr zjišťovacího řízení

5.2.2008
„Modifikované polyestery - plné využití kapacity, Spolchemie Ústí n.L.“.


ZÁVĚR

ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

Modifikované polyestery - plné využití kapacity,
Spolchemie Ústí n.L.,

 

 

který byl zveřejněn v listopadu a prosinci tohoto roku, byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Chomutov závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Tento závěr je k nahlédnutí na MmÚ - OŽP a s obsahem závěru zjišťovacího řízení je také možno se seznámit v Informačním systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz , kód záměru 0V4068.

 

 

                                                                                                                                                ing. Alexandra Máslová
                                                                                                                               pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem