Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

24.5.2005

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. května 2005 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se upřesňuje umístění inkasního oddělení pověřeného výběrem poplatku za komunální odpad. Od tohoto data je možné vyřizovat záležitosti kolem placení poplatku za komunální odpad včetně úhrady v hotovosti přímo v budově Magistrátu, kde ve 2. patře je inkasní oddělení umístěno.