Seznam žadatelů o byt zvláštního určení

1.7.2006
dle data přijetí k 1. 7. 2006 - lokalita Bukov-Centrum

Seznam žadatelů o byt zvláštního určení dle data přijetí k 1.7.2006

lokalita Bukov - Centrum

1.                Davidová  Monika                     18.04.2005

2.                Drholcová Marie                        21.04.2005

3.                Vostrovský  Petr                        25.04.2005

4.                Hamala  Miroslav                       25.04.2005

5.                Kohoutová  Jana                        27.04.2005

6.                 Vávrová  Eva                              09.05.2005

7.                 Mikeš Roman                             24.05.2005

8.                 Smutná Šárka                            13.06.2005

9.                 Strnad Luboš                             26.07.2005

10.            Lalkovicsová Kristina                24.08.2005

11.            Steiner Štefan                             31.08.2005

12.            Badžová Denisa                          12.09.2005

13.            Tvrdík Jaroslav                           13.10.2005

14.            Pospíšilová Vlasta                      13.10.2005

15.            Klíma Hassan                              01.02.2006

  

 

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor sociálních věcí a Magistrát města Ústí nad Labem – odbor sociálních věcí doporučily s výše uvedenými žadateli uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v lokalitě Bukov – Centrum v Ústí n.L. vyčleněného podle § 9 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace podá:

Kancelář tajemníka – úsek správy a evidence majetku

Romana Röhrlová – tel. 477 010 885

                                                         

                                                                Romana Röhrlová

                                                   tajemnice bytové komise pro přidělení BZU

Vyvěšení:    1.7.2006

Sejmutí:      31.7.2006