Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2007

26.6.2008

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.6.2008 schválilo novou OZV č. 3/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2007.