Oznámení

31.10.2006
„Automatizovaný sítotiskový provoz Ústí nad Labem“ (v území ohraničeném ulicemi Thomayerova, Moskevská, Londýnská a Pasteurova).

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že oznamovatel záměru

 

 „Automatizovaný sítotiskový provoz Ústí nad Labem“
(v území ohraničeném ulicemi Thomayerova, Moskevská, Londýnská a Pasteurova)

 

požádal o stažení dokumentace bez udání důvodu. Tímto je ukončeno zjišťovací řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 

                                                                             ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                          vedoucí odboru životního prostředí
                                                                           Magistrátu města Ústí nad Labem