Oznámení

2.10.2006
„Ústí nad Labem - revitalizace městského centra III., multifunkční objekt pro volnočasové aktivity obyvatel“ u zimního stadionu na Masarykově třídě

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Ústí nad Labem - revitalizace městského centra III., multifunkční objekt  pro volnočasové aktivity obyvatel“
u zimního stadionu na Masarykově třídě

 

bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí - vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 a na internetové adrese  http://www.cenia.cz/ pod kódem ULK247.

 

 

                                                                             ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem