Oznámení

10.8.2006
Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu na 20 kt

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr

 

„Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu na 20 kt“

v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Podkladem  pro  toto  řízení  je  tzv. Oznámení,  které  má  rozsah 42 stran a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - - odboru životního prostředí. Informace o řízení jsou k dispozici také na internetové adrese www.cenia.cz pod kódem ULK235.

 

 

                                                                               ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                            vedoucí odboru životního prostředí
                                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem