Oznámení

1.3.2007
„Výroba prášků a holících mýdel“.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, na zahájení řízení o integrovaném   povolení    podle   zákona   č.76/2002   o integrované  prevenci (v platném znění) pro zařízení

 

„Výroba prášků a holících mýdel“

ve společnosti SETUZA a.s., Ústí nad Labem   IČ 46708707

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                                 ing. Alexandra Máslová
                                                              pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem