Závěr zjišťovacího řízení

11.5.2006
Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic – II. etapa.

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic – II. etapa“

v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s.,

 

který byl zveřejněn v březnu t.r., byl vydán Ministerstvem životního prostředí ČR Praha závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

S   úplným  obsahem   závěru  zjišťovacího  řízení   je  také  možno  se  seznámit v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA http://www.ceu.cz/EIA a na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR http://www.env.cz/EIA, kód záměru MZP119.

 

 

                                                                      ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                   vedoucí odboru životního prostředí
                                                                    Magistrátu města Ústí nad Labem