Výzva

2.3.2006
K podání návrhu pro udělení Ceny Václava Pucherny.


V Ý Z V A

k podání návrhu pro udělení Ceny Václava Pucherny

 

Město Ústí nad Labem vyzývá ústeckou veřejnost k podání návrhů pro udělení Ceny Václava Pucherny primátorem města za počin v oblasti ochrany životního prostředí. Cena je udělována v těchto kategoriích:

  • vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí  
  • dlouhodobé prosazování zásad ochrany životního prostředí
  • zavádění špičkových technologií s minimálními dopady na životní prostředí
  • významný jednorázový čin k přímému odvrácení poškození životního prostředí

Návrh kandidáta (může to být fyzická i právnická osoba) musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení kandidáta a spojení na něj, resp. název a sídlo právnické osoby
  • stručné zdůvodnění návrhu kandidatury
  • jméno, příjmení a adresa navrhovatele

 

Termín pro podání návrhu kandidáta je 31. březen 2006.

 

Další informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem