Oznámení veřejnosti

26.3.2007
Dodatek č.1 k Bezpečnostnímu programu společnosti SETUZA, a.s.

Oznámení  VEŘEJNOSTI

 

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací
je možno se seznámit s obsahem Dodatku č.1 k Bezpečnostnímu programu společnosti SETUZA, a.s..

 Do Dodatku lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 26. 3. 2007 do 30. 4. 2007 na odboru mimořádných situací (budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

 V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k Bezpečnostnímu programu prostřednictvím odboru mimořádných situací.

 

  

Ing.Vlasta Štěpánová
             vedoucí odboru mimořádných situací

 

  

Vyvěšeno: 26. 3. 2007

Sejmuto: 30. 4. 2007