Termín pro podávání žádostí na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

4.1.2005

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

V Y H L A Š U J E   T E R M Í N

PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

 

KDE?

Opatření č. 1 / 2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů včetně Prováděcích pokynů a formulářů žádostí obdržíte zdarma na úřadech městských obvodů a tyto jsou rovněž k dispozici na internetu: www.usti-nl.cz/showdoc.do?docid=1816

 

KDY a KAM?

Žádosti o finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení, které splňují podmínky dané Opatřením č. 1/2004 a obsahují náležitosti uvedené v Prováděcích pokynech, podávejte v úředních hodinách na místně příslušný úřad městského obvodu dle umístění předmětné nemovitosti určeným odpovědným pracovníkům.

Termín uzávěrky přijímání žádostí v 1. pololetí 2005 je od

 

1. března - 25. března 2005

(termíny uzávěrek přijímání žádostí jsou stanoveny Prováděcími pokyny k Opatření č. 1 / 2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů).

 

 

 

 

 

                                                                     Ing. Rudolf Jakubec

                                                          vedoucí finančního odboru MmÚ