Zánik povolení

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.