Oznámení

14.3.2006
„Family center Ústí nad Labem“

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

„Family center Ústí nad Labem“

Všebořice, Havířská ul.

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                           Magistrátu města Ústí nad Labem