Oznámení

4.10.2005
Provoz UP I Alkydy: Zařízení na výrobu . . .

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost o zahájení říze-ní o integrovaném povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. pro

  • Provoz UP I Alkydy: Zařízení na výrobu alkydů (alkydovýchpryskyřic)“,
  • Provoz UP I Alkydy: Zařízení na výrobu kalafunických pryskyřic“,
  • Provoz UP I Epoxidy: Zařízení na výrobu epoxidových pryskyřic a souvisejících produktů“,
  • Provoz Polyestery: Zařízení na výrobu modifikovaných polyesterových pryskyřic a gelcoatů“,
  • Provoz Podlahoviny: Zařízení na výrobu stavebních hmot na bázi umělých pryskyřic a
  • Zařízení na výrobu specialit (Aldurity a Elaxy B)“.

Do stručného netechnického shrnutí a do vlastní žádosti ( rozsáhlý dokument v elektronické podobě ) je možno nahlížet, pořizovat si z nich výpisy, opisy, popř. kopie na Magistrátu města Ústí n.L. - odboru životního prostředí,vchod z Mírového nám.,7.patro,č.dv.707 v termínu

od 5. října do 3. listopadu 2005.

Úřední hodiny: Po a St 730 - 1700, Út a Čt 700  - 1500, Pá 700  - 1430

V této lhůtě může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odb. životního prostředí a zemědělství, Velká hradební 48, 400 01 Ústí n.L.

 

 

                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem