Oznámení

26.10.2006
Rozšíření kapacit hřbitova Střekov v Ústí nad Labem“- změna termínů.


Statutární město Ústí nad Labem, Odbor městských organizací a služeb

Evidenční č.: 128335/2006
Jednací č.: MM/OMOS/OT/30550/2006/Ma
Vyřizuje/linka: Malý/836
Datum 24.10.2006

 

věc: Rozšíření kapacit hřbitova Střekov v Ústí nad Labem“- změna termínů.

 

Omlouváme se za nedorozumění, vzniklé při administraci veřejné zakázky a nevydání zadávací dokumentace osloveným uchazečům. Žádáme všechny uchazeče o předložení nabídek do sekretariátu společnosti VARIA s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, Masarykova 1607/132, 400 01  Ústí nad Labem v náhradním termínu do 8.11.2006 do 15:00 hodin.

Zadávací dokumentaci si na základě výzvy může každý zájemce vyzvednout v sekretariátu společnosti VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin a to až do 31. 10.2006 do 15:00 hod.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být podány písemně na adresu společnosti VARIA s.r.o.-inženýrská činnost a provádění staveb, Masarykova 1607/032, 400 01 Ústí nad Labem a to doporučeně nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. 1.11.2006.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9.11.2006 v 10:00 hodin.

Všechny ostatní údaje a termíny uvedené ve výzvě jsou platné

Všem osloveným uchazečům se ještě jednou omlouváme a těšíme se na další spolupráci.

 

 

                                                                                                 Za Statutární město Ústí nad Labem
                                                                                                               Ing. Marcel Rahm
                                                                                                                  vedoucí OMOS