OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA

30.1.2006
Zveřejnění záměru pronájmu objektu bez č.pop., garáž na st.p.č. 511/1 v k.ú. Ústí n.L.
       
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
                PRONÁJEM
č.předmětcharakterkat.územíPoznámky
1objekt bez č.pop.garážÚstí n.L.stavba na p.p.č. 511/1
Jedná se o pronájem objektu bez č.pop., garáž na st.p.č. 511/1 v k.ú. Ústí n.L.
Nabízená nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   pí. Röhrlová /47 5241 885
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                    30. 1. 2006
Sejmutí      :                    14. 2. 2006
Uzávěrka   :                    14. 2. 2006               č.j. 5/2006