Oznámení

16.1.2006
Seznam žadatelů o byt zvláštního určení dle data přijetí k 1.1.2006

Seznam žadatelů o byt zvláštního určení dle data přijetí k 1.1.2006

lokalita Bukov - Centrum

1.      Davidová  Monika                      18.4.2005

2.      Drholcová Marie                        21.4.2005

3.     Vostrovský  Petr                        25.4.2005

4.     Hamala  Miroslav                       25.4.2005

5.     Kohoutová  Jana                       27.4.2005

6.     Vávrová  Eva                               9.5.2005

7.     Mikeš Roman                             24.5.2005

8.     Smutná Šárka                            13.6.2005

9.     Strnad Luboš                              26.7.2005

10.   Lalkovicsová Kristina               24.8.2005

11.  Steiner Štefan                             31.8.2005

12.  Badžová Denisa                          12.9.2005

13.  Tvrdík Jaroslav                         13.10.2005

14.   Pospíšilová Vlasta                    13.10.2005

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor sociálních věcí a Magistrát města Ústí nad Labem – odbor sociálních věcí doporučily s výše uvedenými žadateli uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v lokalitě Bukov – Centrum v Ústí n.L. vyčleněného podle § 9 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace podá:

Kancelář tajemníka – úsek správy a evidence majetku

Romana Röhrlová – tel. 477 010 885

 

                                                         

                                                                Romana Röhrlová

                                                   tajemnice bytové komise pro přidělení BZU

 

Vyvěšení:    16.1.2006

Sejmutí:      26.2.2006