Oznámení

19.2.2007
„Nový areál sběrny odpadních olejů –mezisklad olejů a vybraných nebezpečných odpadů“ v Předlicích.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr

 

„Nový areál sběrny odpadních olejů –mezisklad olejů a vybraných nebezpečných odpadů“

v Předlicích

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí a na internetové adrese www.cenia.cz pod kódem ULK297.

 

 

                                                                    ing. Alexandra Máslová
                                                  pověřená vedením odboru životního prostředí                                                                                    
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem