Oznámení veřejnosti

12.6.2006
Bezpečnostní zpráva Spolchemie - provoz EPITETRA PC-700

Oznámení veřejnosti

 

         Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací v kanceláři 141 je k dispozici dodatek
Bezpečnostní zprávy společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,a.s. zpracovaný pro zařízení "Provoz EPITETRA PC-700".
Veřejnost se může s obsahem dokumentu seznámit od 12.6. do 14.7. 2006 v úředních hodinách Magistrátu.
        
         Během této doby může každá fyzická a právnická osoba uplatnit své stanovisko k Bezpečnostní zprávě na odboru mimořádných situací Magistrátu města.

          

 Ing.Vlasta Štěpánová

           vedoucí odboru mimořádných situací

 

 

Vyvěšeno:   12.6.2006

Sejmuto: