Oznámení

6.2.2008
„Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ v Předlicích.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

Logistické centrum typu GT 1200/2400 Ústí nad Labem v Předlicích

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Podkladem tohoto řízení je tzv. Oznámení, které je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 708 :

Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje (4. 2. 2008), může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.Labem 400 02.

Se záměrem se lze seznámit také na internetové adrese tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp po kódem ULK414.

 

 

                                                                                                                                            ing. Alexandra  M á s l o v á
                                                                                                                               pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                                                                                                         Magistrátu města Ústí nad Labem