Oznámení

27.12.2005
„Navýšení kapacity výroby ionexového dianu“


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr Navýšení kapacity výroby ionexového dianu v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Podkladem  pro  toto  řízení  je  tzv. Oznámení,  které  má  rozsah 33 stran a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí. Tento odbor také poskytne další důležité informace.

 

 

                                                                           ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                       vedoucí odboru životního prostředí
                                                                         Magistrátu města Ústí nad Labem