OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

9.6.2006
Pronájem novinového stánku - k.ú. Ústí n.L.
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
          PRONÁJEM
č.předmětkat.územíPoznámky
1novinový stánekÚstí n.L.na pozemku p.č. 4257
Jedná se o pronájem novinového stánku s rovnou střechou řady Times, typ TM 120
o rozměrech  2,50x3,20m umístěného na části pozemku p.č. 4257 v k.ú. Ústí n.L.
Nabízená nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu opatřené
razítkem či podpisem.
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   pí. Röhrlová /47 5241 885
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                      9. 6. 2006
Sejmutí      :                    26. 6. 2006
      č.j. 21/2006