Oznámení

14.3.2006
„Provoz EPITETRA“ v areálu Spolchemie (nové projednání).

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost o zahájení řízení o integrovaném povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci  společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem, pro zařízení

„Provoz EPITETRA“ v areálu Spolchemie (nové projednání).

 

Bližší informace jsou k dispozici Magistrátu města Ústí nad Labem - odb. životního prostředí.

 

 

                                                               ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                           vedoucí odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem