Termín pro podávání žádostí na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

7.6.2004

Město Ústí nad Labem
vyhlašuje termín
pro podávání žádostí na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

KDE?

Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů včetně Prováděcích pokynů a formulářů žádostí obdržíte zdarma na úřadech městských obvodů a tyto jsou rovněž k dispozici na www.usti-nad-labem.cz/showdoc.do?docid=1656 .

KDY A KAM?

Žádosti o finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení, které splňují podmínky dané Opatřením č. 1/2004 a obsahují náležitosti uvedené v Prováděcích pokynech, podávejte v úředních hodinách na místně příslušný úřad městského obvodu dle umístění předmětné nemovitosti určeným odpovědným pracovníkům.
Termín uzávěrky příjímání žádostí ve 2. pololetí 2004 je od

1.9. - 25.9.2004

(termíny uzávěrek přijímání žádostí jsou stanoveny Prováděcími pokyny k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů).

 

Ing. Rudolf Jakubec
vedoucí finančního odboru MmÚ

 

 

Vyvěšeno: 7.6.2004
Sejmuto: