Oznámení

25.4.2008
„Ověření využití výrobního zařízení a objektu 5720 bývalé výrobny BON kyseliny pro chemické zpracování vyčerpaných průmyslových katalyzátorů - Spolchemie“

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Ověření využití výrobního zařízení a objektu 5720 bývalé výrobny BON kyseliny pro chemické zpracování vyčerpaných průmyslových katalyzátorů - Spolchemie“

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podkladem tohoto řízení je tzv. Oznámení, které je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 708:

Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění, tj. vyvěšení informace na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, Chomutov 430 01.

Se záměrem se lze také seznámit na internetové adrese www.cenia.cz/eia pod kódem 0V4073.

 

 

                                                                                                                 ing. arch. Jan  Z a d r a ž i l
                                                                                                           vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem