OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

3.4.2006
Zveřejnění záměru pronájmu reklamních ploch v přístřešcích MHD v Ústí n.L.
        
       
            OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU MĚSTA
                     ÚSTÍ NAD LABEM
                                                                  dle zák. 128/2000 Sb., 
                  PRONÁJEM
Pronájem reklamních ploch v 11 přístřešcích MHD v Ústí n.L. 
a) Klíšská  - lázně
b) Masarykova třída - dolní
c) Masarykova třída - dolní
d) Masarykova třída - horní
e) Masarykova třída - horní
f) Mírové náměstí - Čs.spořitelna
g) Mírové náměstí - hotel Bohemia
h) Mírové náměstí - IPB
i) Palachova - Sadová
j) Revoluční u divadla
k) Revoluční u divadla
Určeno pro euroAWK s.r.o.
Nabízená nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu 
opatřené razítkem či podpisem.
Informace podá :
 - kancelář tajemníka, úsek správy a evidence majetku MmÚ
   paní Röhrlová /47 5241 885
                     Mgr. Romana Habrová
           vedoucí kanceláře tajemníka MmÚ
Vyvěšení   :                 3. 4. 2006
Sejmutí      :               18. 4. 2006
Uzávěrka   :              18. 4. 2006                                č.j. 11/2006