Oznámení

14.5.2007
„Protipovodňová opatření na Labi – Ústí nad Labem, levý břeh"

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje  ústeckou veřejnost  na závěr  zjišťovacího řízení  podle   zákona   č.100/2001   o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr 

 

„Protipovodňová opatření na Labi – Ústí nad Labem, levý břeh

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                   ing. Alexandra Máslová
                                                 pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem