Upozornění - možnost žádat o finanční příspěvky z rozpočtu města

29.2.2008
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí