Oznámení veřejnosti

3.7.2006
Bezpečnostní program společnosti SETUZA, a.s.

Oznámení veřejnosti

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací
je možno se seznámit s obsahem Bezpečnostního programu společnosti SETUZA, a.s..

Do Bezpečnostního programu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie od 3.7.2006 do 4.8.2006 na odboru mimořádných situací (budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

 V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko k Bezpečnostnímu programu prostřednictvím odboru mimořádných situací.

 

 

Ing.Vlasta Štěpánová
             vedoucí odboru mimořádných situací

 

  

Vyvěšeno: 3. 7. 2006

Sejmuto: 4. 8. 2006