Oznámení veřejnosti

1.2.2008
Aktualizace Bezpečnostní zprávy společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Oznámení 

Magistrát města oznamuje veřejnosti, že na odboru mimořádných situací
je možno se seznámit s obsahem aktualizace
Bezpečnostní zprávy společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
zpracované pro objekt „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.“.

Do Bezpečnostní zprávy lze nahlížet, činit si výpisy, opisy případně kopie
od 4. 2. 2008 do 7. 3. 2008 na odboru mimořádných situací
(budova Magistrátu města, 1.patro, kancelář č.141) v úředních hodinách Magistrátu.

 V této době může každá fyzická a právnická osoba podat své písemné stanovisko
 k Bezpečnostnímu programu prostřednictvím odboru mimořádných situací.

  

Ing.Vlasta Štěpánová
             vedoucí odboru mimořádných situací

 

Vyvěšeno: 1. 2. 2008

Sejmuto: 7. 3. 2008