Závěr zjišťovacího řízení

10.7.2006
Výrobní hala III - 1. a 2. etapa METAL Ústí n.L., a.s.

 

ZÁVĚR
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Výrobní hala III - 1. a 2. etapa METAL Ústí n.L., a.s.“,

 

který byl zveřejněn v květnu a červnu t.r., byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                             ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                             vedoucí odboru životního prostředí
                                                                           Magistrátu města Ústí nad Labem