Oznámení

10.7.2006
„Skládka průmyslových odpadů“ Všebořice - Podhoří.

 

O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost na zahájení řízení o integrovaném povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, společnosti DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem pro zařízení  

 

„Skládka průmyslových odpadů“

Všebořice - Podhoří.

 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                          ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                       vedoucí odboru životního prostředí
                                                                        Magistrátu města Ústí nad Labem