Upozornění

5.11.2007
Statutární město Ústí nad Labem - Kulturní komise RM a Komise mládeže a sportu RM upozorňuje, že je možno požádat o příspěvek z rozpočtu města v oblasti kultury a v oblasti sportu.

 

U P O Z O R N Ě N Í

 

Statutární město Ústí nad Labem - Kulturní komise RM a Komise mládeže a sportu  RM upozorňuje, že je možno požádat o příspěvek z rozpočtu města:

v oblasti kultury

  • na pořádání kulturních akcí 2008
    (subjekt může podat max. 5 žádostí na kalendářní rok)
  • na grantové projekty 2008

Uzávěrka podávání žádostí: 31. prosinec 2007

v oblasti sportu

  • na pořádání sportovních akcí 2008
  • na pořádání volnočasových akcí 2008
  • na podporu výkonnostního sportu (sezona 2006/2007)

Uzávěrka podávání žádostí: 31. prosinec 2007

  • na celoroční činnost v oblasti sportu - členská základna do 18 let
  • za nadstandardní výkony v roce 2007 v mládežnických a seniorských kategoriích

Uzávěrka podávání žádostí: 31. leden 2008

 

Nové formuláře žádostí lze získat od 1. listopadu 2007  na Magistrátě města Ústí nad Labem, Velká   hradební  8,   oddělení   kultury a   sportu (p. Jarošová, č.dv. 289, tel. 475 241 839; sl. Čáslavová, tel. 475 241 584 a sl. Volná, tel. 475 241 576, č.dv. 288) nebo na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz.