Oznámení

9.6.2006
Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ FORUM Ústí nad Labem - obchodně zábavné centrum “.


Magistrát města Ústí nad Labem, Stavební odbor, Velká Hradební 2336/8, PSČ 401 00

 

Oznámení

 

V souladu s ustanovení  § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  v platném znění , stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem  oznamuje, že dne 16.5.2006 podala společnost AM CZECH REPUBLIC 6, s.r.o., se sídlem Olivová 4/2096, Praha 1, IČ 27212050, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ FORUM Ústí nad Labem - obchodně zábavné centrum “.

Na základě závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., nebude záměr posuzován podle citovaného zákona.

 

 

                                                                                    Stavební odbor
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem