Závěr zjišťovacího řízení

18.7.2006
„Sportovní a rekreační areál GOLF RESORT Ústí nad Labem“ v katastrálních územích Všebořice, Habrovice a Dělouš...

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Sportovní a rekreační areál GOLF RESORT Ústí nad Labem“
v katastrálních územích Všebořice, Habrovice a Dělouš,

 

 

který byl zveřejněn od března do května tohoto roku, byl vydán Krajským úřadem Ústí nad Labem - odborem životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí ve vstupní hale Magistrátu města Ústí nad Labem a na odboru životního prostředí.

 

 

                                                                               ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                           vedoucí odboru životního prostředí
                                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem