Oznámení

7.3.2006
Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. etapa


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr

„Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. etapa“

v areálu Spolchemie bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                           Magistrátu města Ústí nad Labem