Termín pro podávání žádostí na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

16.1.2004

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

V Y H L A Š U J E   T E R M Í N

PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POSKYTNUTÍ
PROSTŘEDKŮ Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

KDE?

Obecně závaznou vyhlášku č. 39/95, kterou byl zřízen Fond rozvoje bydlení (včetně novely OZV č. 54/98, 87/02, 90/02 a 4/2003 Prováděcích pokynů a formulářů žádosti) obdržíte zdarma na úřadech městských obvodů.

KDY?

Žádosti o finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení podávejte na příslušné městské obvody (určeným odpovědným pracovníkům). Termín uzávěrky přijímání žádostí v 1. pololetí 2004 je

25.3.2004

(termíny uzávěrek přijímání žádostí jsou stanoveny Prováděcími pokyny - dodatek č. 3 k OZV o Fondu rozvoje bydlení)

KAM?

Žádosti, které splňují podmínky dané vyhláškou č. 39/95 a obsahují náležitosti uvedené v Prováděcích pokynech, se podávají v úředních hodinách na místně příslušný úřad městského obvodu dle umístění předmětné nemovitosti. Při podání žádosti je nutná přítomnost všech žadatelů (majitelů) nemovitosti včetně předložení průkazu totožnosti.

Vyvěšeno: 16.1.2004
Sejmuto: