Oznámení

7.3.2006
Dopravní obslužnost a parkoviště v lokalitě Klíše


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že záměr

 

„Dopravní obslužnost a parkoviště v lokalitě Klíše“

 

bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Bližší informace jsou k dispozici na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí.

 

 

                                                                   ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                vedoucí odboru životního prostředí
                                                                 Magistrátu města Ústí nad Labem