Opakovaná veřejná dražba souboru pohledávek navrhovatele Města Ústí nad Labem

11.2.2004

HERBST, a.s., se sídlem Tř. Svobody 584, 403 17 Chabařovice, pořádá dne 31. března 2004 ve 14.00 hod. ve velkém sále Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese Velká hradební 8, opakovanou veřejnou dražbu souboru pohledávek navrhovatele Města Ústí nad Labem v úhrnné hodnotě 34.346.451,26 Kč. Nejnižší podání (vyhlašovací cena) je 700 tis. Kč. Zápis do dražby je od 13.00 hod. Zájemci mohou získat bližší informace o pohledávkách, které jsou předmětem dražby, u organizátora dražby Ing. Jursíka, tel. 475 209 189, 602/493 300 nebo na internetových stránkách http://www.ajar.cz/inzert/drazby/htm/HER20040305.htm, případně u vedoucího finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Jakubce, tel. 475 241 670.

Příloha: dražební vyhláška