Oznámení

26.4.2007
O veřejném projednání posudku a současně dokumentace - „V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV“.

 

OZNÁMENÍ

o veřejném projednání posudku
a současně dokumentace

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že každý se může zúčastnit veřejného projednání dokumentů procesu EIA záměru V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV, které se koná

 

ve čtvrtek 3. května 2007 ve 1400hodin

 

na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem v zasedacím sále č. 208 - 2. patro.

 

 

                                                                 ing. Alexandra  M á s l o v á
                                                    pověřená vedením odboru životního prostředí
                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem