Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení

13.4.2006
Č.j., MM/OSV/20594/2006/HepnM/NEZ|/USN/50/2006