Oznámení

19.9.2005
Recyklace pryžového odpadu v areálu Tonasa v Neštěmicích


O Z N Á M E N Í

 

Město Ústí nad Labem upozorňuje ústeckou veřejnost, že záměr Recyklace pryžového odpadu v areálu Tonasa v  Neštěmicích bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění).

Podkladem pro toto řízení je tzv. oznámení (§ 6 zákona), které má rozsah 15  stran + mapky a přílohy a je k dispozici k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - odboru životního prostředí, vchod z Mírového náměstí, 7. patro, č. dv. 707 v úředních hodinách.

Ve  lhůtě  20  dnů  od  zveřejnění,  tj.  vyvěšení  informace  na   úřední  desce

Krajského úřadu Ústeckého kraje (12.9.2005), může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému orgánu, tj. na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor  životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02.

 

 

                                                                            ing. Michaela  H o r á č k o v á
                                                                         vedoucí odboru životního prostředí
                                                                          Magistrátu města Ústí nad Labem