Sdělení

6.11.2006
O tom, že platnost živnostenského listu č.j. ŽO/U5913/2006/Mon, ev.č. 351001-103956 zanikla.