Závěr zjišťovacího řízení

23.10.2006
Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu na 20 kt.

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Město Ústí nad Labem oznamuje ústecké veřejnosti, že k záměru

 

„Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu na 20 kt“

v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s.,

 

který byl zveřejněn v srpnu 2006, byl vydán Krajským úřadem ústeckého kraje závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento závěr je k nahlédnutí na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

 

 

                                                                                               ing. Michaela  S t i b o r o v á
                                                                                           vedoucí odboru životního prostředí
                                                                                             Magistrátu města Ústí nad Labem